جوایز و کاندیدا ها :برنده اسکار بهترین موسیقی متنبرنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسیبرنده اسکار بهترین کارگردانیکاندیدای اسکار بهترین فیلمبرداریکاندیدای اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل مردکاندیدای اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل زنکاندیدای اسکار بهترین بازیگر نقش اول مردکاندیدای اسکار بهترین فیلم

 

0

دیدگاهتان را بنویسید